Termeni si conditii contractuale

Drepturile si obligatiile Clientului.

Clientul se obliga
 • sa asigure utilizarea corespunzatoare a serverului web si facilitatilor oferite de furnizor, sa nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite,
 • sa nu incredinteze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate,
 • sa nu utilizeze serviciile in scopuri ilegale sau pentru a susutine activitati ilegale,
 • sa utilizeze serviciile oferite de furnizor in asa fel incat sa nu contravina legislatiei in vigoare cu privire la protectia minorilor,
 • sa nu trimita e-mailuri comerciale nesolicitate si e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM),
 • sa nu acceseze neautorizat conturile altor clienti,
 • sa nu utilizeze serviciile oferite de furnizor in asa fel incat sa determine distribuirea de virusi informatici,
 • sa nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfasurari a activitatii furnizorului,
Clientul are dreptul
 • foloseasca facilitatile oferite de serviciul de gazduire prezente in grila de preturi de la adresa www.gcsoft.ro/Gazduire.aspx doar pentrul site-ul propriu, in conditiile prezentului contract,
 • de a semnala eventualele nereguli sau erori care impiedica buna functionare a site-ului si care tin de gazduirea acestuia.

Drepturile si obligatiile Furnizorului.

Compania G&C INVESTMENTS SRL se obliga
 • sa asigure spatiul pentru gazduirea site-ului clientului, insotit de caracteristicile prezente in grila de preturi de la adresa www.gcsoft.ro/Gazduire.aspx, conform pachetului ales de client.
 • sa mentina disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantand o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel putin 99,9% pe an, din momentul activarii domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a gazduirii.
 • sa asigure confidentialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului
 • sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a acestui serviciu si care revin atributiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte realizate de furnizor, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate in contract sau Anexa 1).
 • sa utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispozitie (in limita posibilitatilor) pentru satisfacerea clientului sau, prin asigurarea unui mediu profesional cat mai sigur si cat mai stabil.
Compania G&C INVESTMENTS SRL are dreptul
 • de a solicita orice tip de documente care sa probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunostinta furnizorului orice schimbari a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, in termen de 72 de ore de cand acestea au avut loc,
 • de a suspenda prestarea serviciului in cazul neplatii facturilor in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acestora sau a nerespectarii conditiilor contractului de catre client.
 • de a aplica penalitati de minim 1% din pretul contractului pentru fiecare zi de neplata. Reluarea contractului va fi posibila numai dupa plata tuturor restantelor, a eventualelor penalitati si a unui avans care reprezinta valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni.
 • de a-si selecta clientela.

Clauze de incetare a contractului

 • prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care una din parti:
  • nu isi executa una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract la punctul 1
  • este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract
  • in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin.
 • Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
 • Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
 • Prevedereile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
 • Daca un anumit client monopolizeaza resursele sistemului si impiedica furnizarea serviciilor catre ceilalti clienti, contractul se reziliaza dupa o prealabila notificare, fara returnarea platilor facute catre furnizor.

Repere tehnice

 • Microsoft IIS 7.0 & 7.5 (Web Server)
 • ASP.Net Framework: 1|2|3|3.5 & 4.0 (NOU)
 • PHP pentru Windows vers. 4.4.x si 5.5.x cu suport FastCGI
 • Suport CGI
 • Suport AJAX: JavaScript si XML
 • C#, VB#
 • Suport CrystalReports - versiunile 10 & 2008 (12)
 • Server Side Includes (SSI)
 • Suport Baze de date MySQL si MS SQL 2008 R2
 • Administrare MS SQL prin web (myLittleAdmin)
 • Suport pentru acces remote MySQL
 • Administrare remote MS SQL
 • Suport MS ACCESS
 • Control Panel: Website Panel
 • Control Panel: Plesk
 • Blog GRATUIT: WordPress
 • Acces FTP
 • Suport Streaming Video/Audio
 • Suport Flash & Shockwave
 • Suport fisiere MIDI
 • Suport Real Media Audio & Video
 • Suport Zend Optimizer + ioncube

Specificatii ASP / IIS

 • .NET Framework 3.5 SP1 & 4.0
 • ASP 3.0 clasic
 • Suport LINQ / AJAX / Silverlight 2&3&4
 • ASP.NET MVC 2
 • MS XML 6.0 / XAML / SQLXML 4.0
 • Microsoft Chart Controls pentru .NET 3.5
 • Modul URLRewrite
 • Tool pentru controlul versionarii ASP.NET online
 • Application Pool izolat: securitate/fiabilitate mai bune
 • Componente: Persitenta AspJpeg, AspUpload, AspEmail, AspPDF
 • FileSystemsObject / CDO
 • Customizare global.asa, global.asax, web.config
 • Multiple Application Root
 • Suport Web Services (.asmx)

Specificatii SQL

 • Cautare Fulltext MS SQL
 • ASuport SP.NET SQL Server Session
 • Gazduire SQL 2005/2008 Reporting Services
 • ADO / ADO.NET / OLEDB / MDAC 2.8
 • Client nativ SQLXML 4.0 / SQL

Specificatii Email

 • Acces POP3/IMAP
 • Suport SMTP cu autentificare
 • Interfata Web Mail: Horde, AtMail
 • Anti-spam (SpamAssassin) & Anti-virus (DrWeb)
 • Mailing list support
 • Support pentru controlul spatiului pe disc


Date fiscale

G&C Investments SRL, RO22760872
J12/4928/2007, capital social: 1000 RON

Contact

Adresa: Cluj-Napoca, str. Oasului, 1-3/30
Telefon: +4.0742.031.861
FAX: +4.0364.810.562
E-mail: contact@gcsoft.ro